MaskPath

Pad voor maskerbestand. Relatief of absoluut pad en naam voor een afbeeldingsbestand met een masker dat is gekoppeld aan deze catalogusrecord.

Hiermee kunt u afzonderlijke maskers aan afbeeldingen koppelen.

De server gebruikt de regels voor padresolutie die worden beschreven in Brongegevens beheren om het gegevensbestand te zoeken.

Eigenschappen

Tekstreeks. Optioneel. Indien gespecificeerd, moet het een geldig relatieve of absolute het dossierweg van de Server van het Beeld zijn. attribute::DefaultExt wordt toegevoegd als er geen achtervoegsel voor het bestand aanwezig is.

Als zowel een hoofdafbeelding ( catalog::Path) als een maskerafbeelding ( catalog::MaskPath) in een catalogusrecord worden gedefinieerd, moeten beide dezelfde pixelgrootte hebben. Maskerafbeeldingen moeten 8-bits grijswaarden hebben.

mask= in de aanvraag overschrijft catalog::MaskPath.

catalog::MaskPath Hiermee wordt het alfakanaal in de hoofdafbeelding ( catalog::Path), indien aanwezig, overschreven en als het alfakanaal niet is gekoppeld (dus niet vooraf is vermenigvuldigd). Als de afbeeldings-alfa vooraf wordt vermenigvuldigd, wordt catalog::MaskPath genegeerd en wordt altijd het alfakanaal gebruikt.

Standaard

Geen.

Zie ook

kenmerk::RootPath , kenmerk::DefaultExt, catalogus::Path, mask=, req=mask

Op deze pagina