Kaart

Afbeeldingskaartgegevens. Geen of meer volledige HTML <AREA> elementen, gesorteerd van voor naar achter.

De server interpreteert de kenmerken SHAPE en COORDS en kan deze wijzigen. (SHAPE=CIRCLE wordt niet ondersteund in deze release.) Alle andere kenmerken van <AREA> zonder wijzigingen worden doorgegeven. Coördinaatwaarden die zijn opgegeven met het kenmerk COORDS, moeten pixelverschuivingen zijn ten opzichte van de linkerbovenhoek van de ongewijzigde bronafbeelding. (% coördinaten worden niet ondersteund in deze release en worden mogelijk niet correct verwerkt.)

Eigenschappen

Tekstreeks. Indien gespecificeerd moet het één of meerdere volledige HTML zijn <AREA> elementen.

Dit veld neemt deel aan de lokalisatie van tekstreeksen. Zie Tekstreeks lokaliseren in de HTTP-protocolreferentie voor meer informatie.

Standaard

Geen.

Zie ook

map= , req=map, Tekstreeks lokaliseren

Op deze pagina