Anker

Afbeeldingsanker. Oorsprong wanneer deze afbeelding wordt gebruikt als een laag in een sjabloon of samengestelde afbeelding.

Hiermee definieert u ook het standaardmiddelpunt voor rotatie.

Eigenschappen

Twee gehele getallen, gescheiden door een komma. Pixelverschuiving ten opzichte van de linkerbovenhoek van de afbeelding met volledige resolutie.

Overschrijft door anchor= (die op zijn beurt kan worden overschreven met origin=).

Standaard

Het middelpunt van de afbeelding wordt gebruikt als dit veld niet aanwezig is of leeg is en als dit een geldige afbeeldingsrecord is (bijvoorbeeld als catalog::Path geldig is).

Zie ook

anchor= , origin=

Op deze pagina