Afbeelding/SVG-gegevensverwijzing

Hoewel de afbeeldings- en SVG-gegevens sterk overeenkomen, blijven ze wel behouden in afzonderlijke tabellen in de afbeeldingscatalogus.

Als afbeeldingsgegevens vereist zijn, moet het relatieve of absolute pad van de afbeeldingsgegevensbestanden waarin de afbeeldingen worden gespecificeerd, worden opgegeven in attribute::CatalogFile. Als SVG-gegevens vereist zijn, moet het relatieve of absolute pad van de SVG-gegevensbestanden worden opgegeven in attribute::SvgCatalogFile.

Op deze pagina