Enum

Gegevenstype opsomming.

Opsommingswaarden zijn gehele getallen, doorgaans positief, opeenvolgend en beginnend bij 0 of 1.

Op deze pagina