Lettertypetoewijzingen

De volgende velden worden herkend in bestanden met lettertypetoewijzingen.

Vet

Vette markering vlak (secundaire indexsleutel).

Cursief

Cursief (tertiaire indexsleutel).

MetricsPath

Bestandspad voor lettertypemetriek.

Naam

Naam lettertype (primaire indexsleutel).

PsName

Naam van lettertype Postscript (voor FXG-rendering).

FontPath

Pad hoofdlettertypebestand.

Op deze pagina