Standaardaanvraagkenmerken

Cataloguskenmerkbestanden herkennen deze standaardaanvraagkenmerken.

DefaultExt

Achtervoegsel standaardafbeeldingsbestand.

DefaultFont

Standaardlettertypenaam.

DefaultImage

Standaardreactieafbeelding.

DefaultPix

Standaardgrootte voor antwoordafbeeldingen.

DefaultThumbPix

Standaardgrootte voor miniaturen.

BkgColor

Standaardachtergrondkleur voor antwoordafbeeldingen.

JpegQuality

Standaard JPEG-coderingsinstellingen.

ResMode

Standaardmodus voor opnieuw berekenen van pixels.

DefaultLocale

Standaardlandinstellings-id.

Op deze pagina