Catalogusbeheer

Laatste update: 2023-05-22
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Kenmerkbestanden van catalogi herkennen deze kenmerken voor catalogusbeheer.

CatalogFile

Namen van de bijbehorende afbeeldingsgegevensbestanden.

SvgCatalogFile

Namen van de bijbehorende SVG-gegevensbestanden.

StaticContentCatalogFile

Namen van de bijbehorende bestanden met statische inhoudsgegevens.

FontMapFile

Naam van het gekoppelde fontkaartbestand.

MacroFile

Naam van het bijbehorende macrodefinitiebestand.

IccProfileMapFile

Naam van het gekoppelde ICC-profielkaartbestand.

RuleSetFile

Naam van het bijbehorende bestand dat URL-voorprocessorregels definieert.

RootId

Catalogus-id.

RootPath

Hoofdpad voor niet-statische brongegevensbestanden (afbeeldingen, profielen, lettertypen).

StaticContentRootPath

Hoofdpad voor gegevensbestanden van statische inhoudsbronnen.

SavePath

Hoofdpad voor afbeeldingen die naar een bestand op de server zijn geschreven.

FullMatch

Overeenkomende optie voor catalogi.

DigimarcId

Digimarc-gebruikersgegevens.

PublishInfo

Annotatietekenreeks van catalogus.

CacheValidationPolicy

Beleid voor validatie van servercache.

UseLastModified

Schakel Laatst gewijzigde HTTP-antwoordheaders in.

SynthesizeFontStyles

Hiermee schakelt u synthetische vette/cursieve stijlen in.

Op deze pagina