Basisopmaak van tekens

Gebruik de volgende opdrachten voor elementaire tekenopmaak.

Opdracht Beschrijving Notities
\plain

Standaardtekenopmaak herstellen

textPs= only.

\f N

Lettertype.

\fonttbl- index.

\fs N

Tekengrootte.

Halfpunten; de standaardwaarde is 24.

\cf N

Fontkleur.

Op 0 gebaseerde index in kleurentabel.

\b

Vette stijl.

\i

Cursieve stijl.

\sub

Subscript.

Hiermee verkleint u de tekengrootte.

\super

Superscript.

Hiermee verkleint u de tekengrootte.

\ul

Onderstrepen.

De Beeldserver herkent ook de volgende RTF-onderstrepende opdrachten:

  • \uld
  • \uldash
  • \uldashd
  • \uldashdd
  • \uldb
  • \ulth
  • \ulw
  • \ulwave

Deze worden momenteel geïmplementeerd als een standaard \ul onderstrepen. Alle andere onderstrepende RTF-opdrachten worden genegeerd.

\ulnone

onderstrepen uitschakelen

\ul0

onderstrepen uitschakelen

\caps

hoofdletter

textPs= only.

\scaps

kleine letters ("kleinkapitalen")

textPs= only.

Op deze pagina