Gereserveerde tekens

Deze sectie bevat een lijst met tekens die zijn gereserveerd voor specifieke doeleinden.

RTF gebruikt de accolades { en } als scheidingstekens voor groepen. Ze moeten in paren voorkomen en kunnen genest zijn. Gebruik ' \{' en ' \}' om accolades in tekstreeksen weer te geven.

OPMERKING

U moet alle accolades die in RTF worden gebruikt URL-coderen.

Back slashes '' worden gebruikt om RTF-opdrachten en trefwoorden te introduceren. Als u een backslash wilt weergeven, gebruikt u '\\'.

Op deze pagina