Voorbeeld B

Laatste update: 2023-05-22
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Vergelijkbare vereisten als Voorbeeld A, maar gebruik een achtergrond met een effen kleur en laat de hoogte van de samenstelling variëren, om afbeeldingen met verschillende hoogte-breedteverhoudingen te kunnen gebruiken.

catalogus::Id

catalogus::Modifier

myTemplate2

$text=layer+1+text+goes+here& layer=0&size=800,0&extend=0,100,200,100&src=$object$&originN=.5,0& layer=1&text=rtf..$text$..rtf-encoding&rotate=-90&origin N=.5,0&posN=0.5,0

De afbeelding wordt in laag 0 geplaatst en de hoogtewaarde van size= is ingesteld op 0. Met deze instelling wordt de werkelijke hoogte bepaald door de hoogte van de afbeelding nadat deze is geschaald naar 800 pixels breed.

De variabele extend= Hiermee voegt u 100 pixels boven en onder en 200 pixels rechts toe.

De oorsprong voor zowel laag 0 als laag 1 wordt midden-rechts van het compositiegebied geplaatst om de gewenste tekstpositie te bereiken.

In de volgende afbeelding ziet u het samengestelde resultaat voor verschillende hoogte-breedteverhoudingen van de afbeelding en verschillende tekstreeksen.

Voorbeeld B-afbeelding

Op deze pagina