Afbeeldingen met hyperlinks

IS biedt mechanismen om het gebruik van afbeeldingen met HTML-afbeeldingen te vereenvoudigen. De op JAVA gebaseerde en op Flash gebaseerde viewers in IS bieden ook beperkte ondersteuning voor afbeeldingen met hyperlinks.

Bronafbeeldingen met hyperlinks worden via catalog::Map of met de map= en verwerkte kaarten worden opgehaald met de opdracht req=map gebruiken.

Een afbeelding met hyperlinks bestaat uit een of meer HTML AREA-elementen, op de juiste wijze gescheiden met '<' en '>'. Indien beschikbaar via catalog::Map, worden alle pixelcoördinaatwaarden verondersteld in de oorspronkelijke afbeeldingsresolutie te staan en relatief ten opzichte van de linkerbovenhoek van de (ongewijzigde) bronafbeelding. Indien verstrekt via een map= gebruiken, worden de coördinaatwaarden als laagcoördinaten beschouwd, relatief ten opzichte van de linkerbovenhoek van de laag (na rotate= en extend=).

OPMERKING

%-coördinaten zijn momenteel niet toegestaan en kunnen onjuist worden verwerkt.

IS produceert een samengestelde beeldkaart van de bronbeeldkaarten van elke samenstellende laag door de ruimtelijke transformaties (zoals schrapen en omwenteling) op de kaartcoördinaten toe te passen, en dan de verwerkte laagkaarten in de aangewezen z-orde (voor aan achter) en met het aangewezen plaatsen samen te stellen.

De volgende opdrachten worden overwogen voor het verwerken van afbeeldingen met hyperlinks, mits deze opdrachten worden gecombineerd met req=map (rechtstreeks in de aanvraag, via catalogussjablonen of in catalog::Modifier tekenreeksen):

 • align=
 • wid=
 • hei=
 • scl=
 • crop=
 • flip=
 • rotate=
 • scale=
 • layer=
 • size=
 • extend=
 • origin=
 • pos=
 • anchor=
 • src=
 • map=

Alle andere opdrachten worden genegeerd.

De SHAPE en COORDS kenmerken van een AREA kan tijdens de verwerking van een req=map verzoek, alle andere kenmerken van de AREA -element worden zonder wijzigingen doorgegeven. In de meeste gevallen betekent dit dat de SHAPE waarde van DEFAULT tot RECT (hiermee wordt ook de COORDS (kenmerk), of het wijzigen van COORDS waarden.

Alle AREA elementen die tijdens de verwerking leeg raken, worden volledig verwijderd. Als een kaart is gekoppeld aan layer=comp het wordt achter alle andere kaarten geplaatst. De gegevens worden in tekstvorm één als of meer HTML geretourneerd AREA elementen. Een lege antwoordtekenreeks geeft aan dat er geen afbeelding met hyperlinks bestaat voor de opgegeven objecten.

Laagtransparantie wordt niet in overweging genomen bij kaartverwerking. Aan een volledig transparante laag kan nog steeds een afbeelding met hyperlinks zijn gekoppeld. De kaart van een gedeeltelijk transparante laag wordt niet geknipt naar de transparante gebieden.

Zie ook

map= , catalogus::Kaart, HTML 4.01 Specificatie

Op deze pagina