XML-eigenschappen

Laatste update: 2023-05-22
 • Gemaakt voor:
 • Developer
  User

Als xml wordt opgegeven als de responsindeling, worden de antwoordgegevens opgemaakt als een XML-document dat door elke standaard XML-parser kan worden geparseerd.

Een kenmerkend reactiedocument met eigenschappen heeft deze algemene structuur:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<prop-group>
  <prop-group name="
<varname>
 objectName
</varname>">
    <property name="
<varname>
 propertyName
</varname>" value="
<varname>
 propertyValue
</varname>" />
    ...
  </prop-group>
 ...
</prop-group>

De <prop-group> -element wordt gebruikt als buitenste container en voor groeperingseigenschappen. Als een groep een naam heeft, komt de naam overeen met de naam van het Java/JavaScript-object.

OPMERKING

Tekencodering kan voor sommige req= typen. Zie de beschrijving van de specifieke req=voor meer informatie.

Op deze pagina