Eigenschappen van Text (Java)

Als tekst wordt opgegeven als de indeling voor reacties, worden de antwoordgegevens opgemaakt om leesbaar te zijn als Java-eigenschappen.

Een typisch antwoord op teksteigenschappen heeft deze algemene structuur:

#S7Z OK
#
<varname>
  timeStamp
</varname>
<varname>
  objectName.propertyName
</varname>=
<varname>
  propertyValue
</varname>
...

propertyValue mag leeg zijn. Witruimte is optioneel aan het begin en einde van elke regel en voor en na het scheidingsteken =. Enkelvoudige of dubbele aanhalingstekens kunnen worden gebruikt om tekenreekswaarden in te sluiten, maar zijn niet vereist.

Tekenreekswaarden kunnen escape-tekens in de stijl JAVA bevatten, zoals \n, \t, \:, of \\.

Op deze pagina