JavaScript™-eigenschappen

Als JavaScript™ is opgegeven als de indeling voor reacties, worden de antwoordgegevens opgemaakt om te worden geparseerd als een include-bestand voor JavaScript™.

Een typisch JavaScript™-eigenschapsantwoord heeft de volgende algemene structuur:


<varname>
 objectName.propertyName
</varname>='
<varname>
  propertyValue
</varname>'
...

propertyValue kan leeg zijn. Witruimte is optioneel aan het begin en einde van elke regel en voor en na het scheidingsteken =. Alle waarden worden ingesloten door enkele aanhalingstekens. Enkele aanhalingstekens in tekenreeksen worden met twee opeenvolgende enkele aanhalingstekens genegeerd.

Als u een reactie van een JavaScript™-eigenschap wilt parseren, moeten alle objecten waarnaar in het antwoord wordt verwezen, worden gemaakt voordat het eigenschappenbestand wordt geladen. Hieronder ziet u een voorbeeld voor het gebruik van req=props om de grootte van de reactieafbeelding in JavaScript™ te verkrijgen:

<script> image = new Object; </script>
<script
src='http://myServer/is/image/myImage?req=props,javascript'>
<script> alert("Size: " + image.width + " , " +
image.height); </script>

Op deze pagina