sizeN

Laatste update: 2023-05-22
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Genormaliseerde grootte. Wordt gebruikt om afbeeldingsgrootten of rechthoekgrootten op te geven, genormaliseerd ten opzichte van de grootte van laag 0 of een andere afbeelding.

sizeN

nx , nihil

nx , nihil

genormaliseerde breedte en hoogte ten opzichte van een andere afbeelding (echt, echt, groter dan 0)

Beide nx en nihil moet groter zijn dan 0. 0,0 kan erop wijzen dat een specifieke standaardgrootte moet worden gebruikt. 1,1 geeft een grootte aan die gelijk is aan de referentieafbeelding.

Op deze pagina