sizeN

Genormaliseerde grootte. Wordt gebruikt om afbeeldingsgrootten of rechthoekgrootten op te geven, genormaliseerd ten opzichte van de grootte van laag 0 of een andere afbeelding.

sizeN

nx , ny

nx , ny

genormaliseerde breedte en hoogte ten opzichte van een andere afbeelding (echt, echt, groter dan 0)

Zowel nx als ny moeten groter zijn dan 0. 0,0 kan erop wijzen dat een specifieke standaardgrootte moet worden gebruikt. 1,1 geeft een grootte aan die gelijk is aan de referentieafbeelding.

Op deze pagina