kleur

Kleurwaarden. U kunt kleurwaarden opgeven met hexadecimale notatie, een door komma's gescheiden lijst met componentwaarden of decimalen.

kleur

{ lcub; grijs[, alpha][g]}|

{ rood, groen, blauw[ , rgbAlpha][r]}|

{ cyaan, magenta, geel, zwart[,alpha]k}|

{0x{hex2|hex4}[g]}|

{[0x]{ hex6| hex8}[r]}|

{[0x]{ hex8| hex10_k}}[s]

rood, groen, blauw, rgbAlpha

kleurcomponentwaarde (0...255, decimaal int)

cyaan, magenta, geel, zwart, alpha

Waarde CMYK-kleurcomponent (0..100 %, decimaal int)

grijs, alpha

Waarde van grijskleurcomponent (0...100%, decimaal int)

hex2

gecomprimeerde hexadecimale grijskleurwaarde (GG) van twee cijfers

hex4

gecomprimeerde hexadecimale grijs met vier cijfers en alpha-kleurwaarde (GGAA)

hex6

gecomprimeerde zescijferige hexadecimale RGB-kleurwaarde (RRGGBB)

hex8

gecomprimeerde hexadecimale RGBA- (RRGGBBAA) of CMYK-kleurwaarde (CCMMYYK) met acht cijfers (indien opgegeven met het achtervoegsel 'k')

hex10

gecomprimeerde hexadecimale CMYK van tien cijfers met alfawaarde (CCYMMKKAA)

Decimale componentwaarden voor RGB-kleuren liggen in het bereik 0…255. Decimale componentwaarden voor CMYK en grijs liggen in het bereik 0,100%. Alle hexadecimale componentwaarden liggen in het bereik 0…0xFF.

Waarden van kleurcomponenten worden verondersteld onafhankelijk te zijn van de alfawaarde (niet vooraf vermenigvuldigd).

Alle kleurwaarden, voorvoegsels en achtervoegsels zijn niet hoofdlettergevoelig.

Het achtervoegsel 'k' is vereist voor CMYK-kleurwaarden. U kunt desgewenst een achtervoegsel voor het type RGB en grijswaarden opgeven.

Het voorvoegsel '0x' is vereist voor hexadecimale grijswaarden.

Met het achtervoegsel 's' wordt opgegeven dat de kleurwaarde is gekoppeld aan de invoer-(bron)kleurruimte die overeenkomt met het pixeltype van de kleurwaarde (gedefinieerd met attribute::IccProfileSrc*). Als dit achtervoegsel niet aanwezig is, wordt de kleurwaarde gekoppeld aan de uitvoerkleurruimte (doel) (gedefinieerd met icc= of attribute::IccProfile*).

Standaard

Als een alpha-waarde niet expliciet wordt opgegeven, wordt aangenomen dat deze 255, 0xFF of 100% (volledig dekkend) is.

Voorbeelden

Voorbeelden van geldige kleurspecificaties en het overeenkomende pixeltype, de kleurwaarde, de alfawaarde en de standaardkleurruimte:

kleur Pixeltype Kleurwaarde Alfa-waarde Standaardkleurruimte

0,100,200

RGB

0,100,200

255

IccProfileRgb

0,100,200,200rs

RGB

0,100,200

200

IccProfileSrcRgb

0x010203S

RGB

1,2,3

255

IccProfileSrcRgb

a0b1c2d3R

RGB

160,177,194

211

IccProfileRgb

100S

grijs

100%

100%

IccProfileSrcGray

50,75g

grijs

50%

75%

IccProfileGray

0X70G

grijs

44%

44%

IccProfileGray

0xddeegs

grijs

87%

93%

IccProfileSrcGray

94,11,50,33k

CMYK

94-11-50-33%

100%

IccProfileCmyk

22,23,24,25,26KS

CMYK

22-23-24-25%

26%

IccProfileSrcCmyk

38393A3bK

CMYK

56-57-58-59%

100%

IccProfileCmyk

0x0a0b0C0d0eks

CMYK

10-11-12-13%

14%

IccProfileSrcCmyk

De uitvoerkleurruimte die is opgegeven met icc= wordt toegepast in plaats van de standaardkleurruimte wanneer het pixeltype van een uitvoerkleur overeenkomt met het pixeltype van de uitvoerafbeelding.

Op deze pagina