gebruikersgegevens

Gebruikersgegevens uit afbeeldingscatalogus. Retourneert gebruikersgegevens voor het item van de afbeeldingscatalogus dat is opgegeven in het URL-pad.

req=userdata[,text|{xml[, *coderen*]}|json]

coderen

UTF-8 | UTF-16 | UTF-16LE | UTF-16BE | ISO-8859-1

De inhoud van catalog::UserData wordt geretourneerd. Als de indeling 'text' is opgegeven, worden alle exemplaren van ?? in catalog::UserDatavervangen door regeleindes en wordt aan het einde een enkele regeleindteken (CR/LF) toegevoegd. Als het URL-pad niet wordt omgezet in een geldig catalogusitem, bestaat het antwoord uit slechts één regeleinde. De juiste opmaak wordt toegepast wanneer de bestandsindeling xml of json wordt aangevraagd.

Andere opdrachten in de tekenreeks request worden genegeerd.

De reactie van HTTP is cacheable met TTL die op catalog::Expiration wordt gebaseerd.

OPMERKING

Het dubbele teken is niet toegestaan in sleutelnamen van gebruikerseigenschappen.

Verzoeken die JSONP reactieformaat steunen laten u de naam van de callback manager specificeren JS gebruikend de uitgebreide syntaxis van req= parameter:

req=...,json [&handler = reqHandler ]

<reqHandler> is de naam van de manager JS die in de reactie JSONP aanwezig is. Alleen a-z, A-Z en 0-9 tekens zijn toegestaan. Optioneel. De standaardwaarde is s7jsonResponse.

Op deze pagina