streefdoelen

Zoomen is gericht op gegevens uit afbeeldingscatalogus. Hiermee worden zoomdoelgegevens geretourneerd voor het item van de afbeeldingscatalogus dat is opgegeven in het URL-pad.

req=targets[,text|{xml[, * *]}|{json[&id= *encodingreqId*]}]

coderen

UTF-8 | UTF-16 | UTF-16LE | UTF-16BE | ISO-8859-1

reqId

Unieke aanvraag-id.

De inhoud van catalog::Targets wordt geretourneerd. Wanneer de "tekst"formaat wordt gevraagd, worden alle instanties van ?? in catalog::Targets vervangen door lijnbegeinden, en één enkele lijnbegeindiger ( CR/LF) wordt toegevoegd aan het eind. Als het URL-pad niet wordt omgezet in een geldig catalogusitem, bestaat het antwoord uit slechts één regeleinde. De juiste opmaak wordt toegepast wanneer de bestandsindeling xml of json wordt aangevraagd.

Andere opdrachten in de tekenreeks request worden genegeerd.

De reactie van HTTP is cacheable met TTL die op catalog::Expiration wordt gebaseerd.

Verzoeken die JSONP reactieformaat steunen laten u de naam van de callback manager specificeren JS gebruikend de uitgebreide syntaxis van req= parameter:

req=...,json [&handler = reqHandler ]

<reqHandler> is de naam van de manager JS die in de reactie JSONP aanwezig is. Alleen a-z, A-Z en 0-9 tekens zijn toegestaan. Optioneel. De standaardwaarde is s7jsonResponse.

Op deze pagina