streefdoelen

Laatste update: 2023-11-04
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Zoomen is gericht op gegevens uit afbeeldingscatalogus. Hiermee worden zoomdoelgegevens geretourneerd voor het item van de afbeeldingscatalogus dat is opgegeven in het URL-pad.

req=targets[,text|{xml[, *coderen*]}|{json[&id= *reqId*]}]

coderen

UTF-8 | UTF-16 | UTF-16LE | UTF-16BE | ISO-8859-1

reqId

Unieke aanvraag-id.

De inhoud van catalog::Targets worden geretourneerd. Wanneer de opmaak 'text' wordt aangevraagd, worden alle varianten van ?? in catalog::Targets worden vervangen door regeleinde en een regeleinde ( CR/LF) aan het einde wordt toegevoegd. Als het URL-pad niet wordt omgezet in een geldig catalogusitem, bestaat het antwoord alleen uit een terminator met één regel. De juiste opmaak wordt toegepast wanneer de bestandsindeling xml of json wordt aangevraagd.

Andere opdrachten in de tekenreeks request worden genegeerd.

De HTTP-respons is cacheable met de TTL op basis van catalog::Expiration.

Verzoeken die JSONP reactieformaat steunen laten u de naam van de callback manager specificeren JS gebruikend de uitgebreide syntaxis van req= parameter:

req=...,json [&handler = reqHandler ]

<reqHandler> is de naam van de manager JS die in de reactie JSONP aanwezig is. Alleen a-z, A-Z en 0-9 tekens zijn toegestaan. Optioneel. Standaard is s7jsonResponse.

Op deze pagina