saveToFile

Afbeelding opslaan naar bestand.

req=saveToFile&name= * *[&timeout= *fileval*]

file

Relatief pad naar doelafbeeldingsbestand.

val

Time-outinterval (milliseconden).

Hiermee slaat u de reactieafbeelding op in een bestand op de server in plaats van deze naar de client te retourneren.

Wanneer de opslagaanvraag met succes is voltooid, retourneert de aanvraag verschillende eigenschappen in Java-indeling, waaronder de volgende:

Eigenschap Type Beschrijving

lastUpdated

integer

Aanmaaktijd van het bestand (aantal milliseconden sinds middernacht, 1 januari 1970 UTC/GMT ).

pixelsTotal

integer

Aantal pixels in opgeslagen afbeelding.

status

enum

Doneif successfully.

Retourneert HTTP-antwoordstatus 200 als de bewerking succesvol was en 403 als de aanvraag mislukt of de tijd uit is. De reactie heeft MIME type text/plain en is niet cacheable.

Belangrijk het Opslaan aan dossiers moet worden toegelaten door de weg aan een bestaande schrijfbare omslag in attribute::SavePath te specificeren. saveToFile= mislukt als attribute::SavePath het leeg is.

file is vereist en moet een relatief pad zijn dat wordt gecombineerd met attribute::SavePath. Er worden geen mappen gemaakt met Beeldserver. De doelmap moet op de server aanwezig zijn en de juiste machtigingsinstellingen voor Image Serving hebben om bestanden te maken.

timeout= is optioneel. De standaardonderbreking is 60.000 msec, of welke waarde met PS::SaveTimeout wordt gevormd.

Op deze pagina