saveToFile

Laatste update: 2023-05-22
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Afbeelding opslaan naar bestand.

req=saveToFile&name= *file*[&timeout= *val*]

file

Relatief pad naar doelafbeeldingsbestand.

val

Time-outinterval (milliseconden).

Hiermee slaat u de reactieafbeelding op in een bestand op de server in plaats van deze naar de client te retourneren.

Wanneer de opslagaanvraag met succes is voltooid, retourneert de aanvraag verschillende eigenschappen in Java-indeling, waaronder de volgende:

Eigenschap Type Beschrijving

lastUpdated

integer

Aanmaaktijd van het bestand (aantal milliseconden sinds middernacht, 1 januari 1970 UTC/GMT ).

pixelsTotal

integer

Aantal pixels in opgeslagen afbeelding.

status

enum

gedaan indien succesvol.

Retourneert HTTP-antwoordstatus 200 als de bewerking succesvol was en 403 als de aanvraag mislukt of de tijd uit is. Het antwoord heeft het MIME-type text/plain en is niet in cache te plaatsen.

Belangrijk opslaan naar bestanden moet zijn ingeschakeld door het pad naar een bestaande schrijfbare map op te geven in attribute::SavePath. saveToFile= mislukt als attribute::SavePath is leeg.

file is vereist en moet een relatief pad zijn dat wordt gecombineerd met attribute::SavePath. Er worden geen mappen gemaakt met Beeldserver. De doelmap moet op de server aanwezig zijn en de juiste machtigingsinstellingen voor Image Serving hebben om bestanden te maken.

timeout= is optioneel. De standaardonderbreking is 60.000 msec, of welke waarde wordt gevormd met PS::SaveTimeout.

Op deze pagina