oplossen

Foutopsporingsverzoek. Met deze foutopsporingsopdracht wordt de aanvraag geparseerd en vooraf verwerkt, worden de opzoekingen in de afbeeldingscatalogus uitgevoerd, wordt de catalogus:Modifier-insluitingen, macro- en variabelevervangingen enz., net als req=img.

req=resolve

De laatste verzoektekenreeks wordt geretourneerd in plaats van de resultaatafbeelding, met het MIME-type text/plain.

De HTTP-respons is niet cacheable.

Op deze pagina