masker

Afbeeldingsmasker. Verzoekt de maskergegevens (alfakanaal).

req=mask

Ondersteunt dezelfde opdrachten als req=img. Deze wordt op dezelfde manier door de server verwerkt, maar in plaats van de RGB- of RGBA-gegevens te retourneren, verwijdert de server de kleurinformatie en retourneert alleen de maskergegevens (alfakanaal). De indeling van de antwoordgegevens en het MIME-type van de reactie worden bepaald door fmt=.

De HTTP-respons is cacheable met de TTL op basis van catalog::Expiration.

Op deze pagina