exists

Afbeelding bestaat.

req=exists[,text|javascript|xml|{json[&id= *reqId*]}]

reqId unieke aanvraag-id

Retourneert één eigenschap met de naam catalogRecord.exists. De eigenschapswaarde wordt ingesteld op "1" als het opgegeven catalogusitem voorkomt in de afbeelding of de standaardcatalogus. Als dit niet het geval is, wordt het item ingesteld op "0". req=exists in verzoeken over de /is/content context wordt aangegeven of een opgegeven record al dan niet aanwezig is in de statische inhoudscatalogus.

Andere opdrachten in de tekenreeks request worden genegeerd. De reactie van HTTP is cacheable met TTL die op attribute::NonImgExpiration wordt gebaseerd.

Verzoeken die JSONP reactieformaat steunen laten u de naam van de callback manager specificeren JS gebruikend de uitgebreide syntaxis van req= parameter:

req=...,json [&handler = reqHandler ]

<reqHandler> is de naam van de manager JS die in de reactie JSONP aanwezig is. Alleen a-z, A-Z en 0-9 tekens zijn toegestaan. Optioneel. De standaardwaarde is s7jsonResponse.

Op deze pagina