xmpEmbed

XMP metagegevens insluiten. Geeft aan of XMP metagegevens moeten worden opgenomen in de reactieafbeelding.

xmpEmbed=0|1

OPMERKING

XMP gegevens worden zonder wijzigingen van de bronafbeelding naar de reactieafbeelding doorgegeven. Hierdoor kunnen onjuiste gegevens worden ingesloten in de reactieafbeelding.

Eigenschappen

Request-kenmerk. Genegeerd als de bronafbeelding geen XMP gegevens bevat. Alleen XMP gegevens uit de bronafbeelding van layer=0 worden verwerkt. XMP gegevens uit andere laagafbeeldingen worden genegeerd.

Genegeerd als de indeling van de uitvoerafbeelding insluiten XMP niet ondersteunt. Raadpleeg de beschrijving van fmt= voor een lijst met uitvoerafbeeldingsindelingen die insluiten XMP ondersteunen.

Standaard

xmpEmbed=0, voor het niet insluiten van paden in uitvoerafbeeldingen.

Zie ook

fmt=

Op deze pagina