text

Laagtekst. Geeft tekst en opmaakinhoud voor een tekstlaag op.

text= *string*

string

RTF-tekenreeks (Rich-text-formatted) of onbewerkte-text tekenreeks.

Alle besturingselementen voor lettertype-, lettertypekleur- en alineaopmaak worden bereikt met RTF-opdrachten. Raadpleeg Tekstopmaak voor meer informatie.

text= ondersteunt automatisch schalen van de tekst om de laagrechthoek te vullen die met is opgegeven size=.

Zie textAttr=.

text= ondersteunt het automatisch aanpassen van de grootte van de tekstlaag aan de gerenderde tekst (wanneer size= geen waarde is opgegeven of wanneer alleen de breedte is opgegeven). Let erop dat in dit geval slechts een van de RTF-uitlijningsopdrachten \ql, \qr en \qc kan worden toegepast. anders wordt een fout geretourneerd.

Eigenschappen

Laagkenmerk. Is van toepassing op layer=0 als layer=comp. wederzijds exclusief met src= en textPs= in dezelfde laag; de laatste instantie van text=, textPs= en src= heeft voorrang en bepaalt of dit een afbeelding of een tekstlaag is. Genegeerd door effectlagen.

Standaard

Geen.

Voorbeeld

Zie de voorbeelden in Tekstopmaak en Voorbeeld A in Sjablonen.

Zie ook

Tekstopmaak, Tekstpositionering, src=, textAttr=, textPs=

Op deze pagina