template

Samenstellingsjabloon. Hiermee kunt u een samenstellende sjabloon opgeven in een andere catalogus dan de hoofdcatalogus.

template= *template*

object

Sjabloon.

template moet een item uit de afbeeldingscatalogus zijn in de sjabloonhoofdtekst in catalog::Modifier.

Wanneer template= is aanwezig, wordt het voorwerp dat in de verzoekweg wordt gespecificeerd niet toegepast als bron voor laag 0. Er kan echter naar worden verwezen als een src= of mask= overal in het malplaatje door de vooraf bepaalde wegvariabele te gebruiken $object$ als src= waarde. catalog::Modifier van het object dat is opgegeven in het aanvraagpad, wordt alleen toegepast als $object$ in de sjabloon, terwijl catalog::PostModifier wordt altijd toegepast.

Laag 0 wordt bepaald in het malplaatjelichaam en kan een beeld, stevige kleur, tekst, of genestelde of ingebedde verzoeklaag zijn.

catalog:PostModifier van object wordt genegeerd wanneer object wordt gebruikt met template=.

Standaard

Geen.

Eigenschappen

Request-kenmerk. Is van toepassing ongeacht de huidige laaginstelling.

Voorbeeld

Zie de voorbeelden in Sjablonen.

Zie ook

object, Sjablonen, Vooraf gedefinieerde padvariabele

Op deze pagina