scl

Schaalweergave. Hiermee wordt de samengestelde afbeelding geschaald met de inverse van invFactor.

scl= *invFactor*

invFactor

Omgekeerde schaalfactor (reëel groter dan 0,0).

Er wordt geen schaling toegepast wanneer scl=1. invFactor Als de afbeelding groter is dan 1,0 en kleiner dan 1,0, wordt de samengestelde afbeelding vergroot.

Indien scl= wordt opgegeven, en wid= en/of hei= ook aanwezig zijn, wordt de afbeelding uitgesneden tot wid= en/of hei= na het schalen.

OPMERKING

Er wordt een fout geretourneerd als de berekende of standaardgrootte van de antwoordafbeelding groter is dan attribute::MaxPix.

Eigenschappen

Kenmerk weergeven. Ongeacht de huidige laaginstelling.

Standaard

Als geen van beide wid=, hei=, noch scl= worden opgegeven, heeft de antwoordafbeelding de grootte van de samengestelde afbeelding of attribute::DefaultPix, afhankelijk van welke waarde kleiner is.

Voorbeeld

Zie het voorbeeld in roteren= voor een gemeenschappelijke toepassing van scl=.

Zie ook

wid= , hei=, kenmerk::DefaultPix

Op deze pagina