roteren

Afbeelding roteren. Hiermee roteert u de afbeelding, tekst of effen kleurlaag met de opgegeven hoek.

rotate= *hoek*

hoek

Rotatiehoek in graden (reëel).

Positieve hoeken roteren rechtsom. Het laagankerpunt ( anchor= of catalog::Anchor) fungeert als het middelpunt van de rotatie. De laagrechthoek wordt zo nodig vergroot en rondom de geroteerde gegevens geplaatst om uitsnijden te voorkomen. Rotatie wordt toegepast nadat het achtergrondgebied van de laag is gevuld met color=. bgColor= U kunt achtergrondkleur toevoegen aan het selectiekader na het roteren.

Eigenschappen

Laag, opdracht. Wordt toegepast op de huidige laag of op laag 0 als layer=comp. Genegeerd door effectlagen.

Standaard

rotate=0, voor geen rotatie.

Voorbeeld

Plaats een label ''Aan-verkoop'' in de linkerbovenhoek van afbeeldingen in een afbeeldingscatalogus. De grootte van de labelafbeelding is al correct voor de weergave van 300 x 300 en moet 30 graden naar links worden gedraaid. Vul het tekstvak met een witte, semi-dekkende kleur om het label te verfraaien.

http:// *server*/myRootId/myImageId?scl=1&size=300,300&origin=-0.5,-0.5 &layer=1&src=labelImage&origin=-0.5,-0.5&rotate=-30&color=ffffff40

size= wordt toegepast op laag 0 om de weergavegrootte in te stellen in plaats van wid= en hei= te gebruiken. Hierdoor kan de grootte van myImageId worden aangepast zonder de uiteindelijke grootte van labelImage te wijzigen. Ook scl=1 moet worden opgegeven, anders kan de samengestelde afbeelding worden geschaald naar attribute::DefaultPix (tenzij die is ingesteld op 0,0). color= Hiermee voegt u vóór de rotatie de halfdekkende achtergrondkleur toe aan het tekstvak.

De oorsprong van beide lagen wordt ingesteld op de linkerbovenhoek om de gewenste uitlijning te verkrijgen. Het oorsprongpunt voor laag 1 is van toepassing op labelImagenadat deze is geroteerd.

Zie Voorbeeld A in Sjablonen voor een voorbeeld van geroteerde tekst.

Zie ook

anchor= , bgColor=, color=

Op deze pagina