roteren

Laatste update: 2023-09-01
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Afbeelding roteren. Hiermee roteert u de afbeelding, tekst of effen kleurlaag met de opgegeven hoek.

rotate= *hoek*

hoek

Rotatiehoek in graden (echt).

Positieve hoeken roteren rechtsom. Het laagankerpunt ( anchor= of catalog::Anchor) fungeert als rotatiecentrum. De laagrechthoek wordt zo nodig vergroot en rondom de geroteerde gegevens geplaatst om uitsnijden te voorkomen. Rotatie wordt toegepast nadat het achtergrondgebied van de laag is gevuld met color=. De optie bgColor= U kunt achtergrondkleur toevoegen aan het selectiekader na het roteren.

Eigenschappen

Laag, opdracht. Is van toepassing op de huidige laag of op laag 0 als layer=comp. Genegeerd door effectlagen.

Standaard

rotate=0, voor geen rotatie.

Voorbeeld

Plaats een label ''Aan-verkoop'' in de linkerbovenhoek van afbeeldingen in een afbeeldingscatalogus. De grootte van de labelafbeelding is al correct voor de weergave van 300 x 300 en moet 30° naar links worden gedraaid. Als u het label wilt verfraaien, vult u het tekstvak met een witte, halfdekkende kleur.

http:// *server*/myRootId/myImageId?scl=1&size=300,300&origin=-0.5,-0.5 &layer=1&src=labelImage&origin=-0.5,-0.5&rotate=-30&color=ffffff40

Toepassen size= op laag 0 om de weergavegrootte in te stellen in plaats van te gebruiken wid= en hei=. Deze methode staat myImageId te vergroten of verkleinen zonder de uiteindelijke grootte van labelImage. Geef ook scl=1anders kan de samengestelde afbeelding worden geschaald naar attribute::DefaultPix (tenzij dit op 0,0 is ingesteld). De optie color= Hiermee voegt u vóór de rotatie de halfdekkende achtergrondkleur toe aan het tekstvak.

De oorsprong van beide lagen wordt ingesteld op de linkerbovenhoek om de gewenste uitlijning te verkrijgen. Het oorsprongpunt voor laag 1 is van toepassing op labelImagenadat deze is gedraaid.

Zie Voorbeeld A in Sjablonen voor een voorbeeld van geroteerde tekst.

Zie ook

anchor= , bgColor=, color=

Op deze pagina