pathEmbed

Laatste update: 2023-08-22
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Paden insluiten. Hiermee geeft u op of Photoshop-paden uit het bronafbeeldingsbestand van laag 0 moeten worden opgenomen in de reactieafbeelding.

pathEmbed=0|1

Eigenschappen

Request-kenmerk. Wordt genegeerd als de bronafbeelding geen padgegevens bevat. De padgegevens worden net als de afbeeldingsgegevens geschaald en geroteerd. Alleen paden uit de bronafbeelding van layer=0 worden verwerkt; paden van andere laagafbeeldingen worden genegeerd.

Genegeerd als de indeling van de uitvoerafbeelding het insluiten van paden niet ondersteunt. Zie de beschrijving van fmt= voor een lijst met uitvoerafbeeldingsindelingen die paden insluiten ondersteunen.

Beperkingen

Open Photoshop-paden (paden die geen gesloten lussen vormen) worden momenteel niet ondersteund voor insluiting in de reactieafbeelding.

Standaard

pathEmbed=0, voor het niet insluiten van paden in uitvoerafbeeldingen.

Zie ook

fmt=

Op deze pagina