pathAttr

Kenmerken Tekst op pad.

pathAttr= *richting*[, *startPos*[, *endPos*]]

richting

norm | omkeren

startPos

Startpositie van tekst op pad (real 0.0...1.0).

endPos

Eindpositie van tekst op pad (reëel 0.0...<2.0).

Opgeven norm om tekst te tekenen die begint bij het eerste padhoekpunt en reverse om tekst in de tegenovergestelde richting te tekenen, beginnend bij het laatste hoekpunt.

startPos en endPos Hiermee kunt u aanpassen waar op het pad de tekst wordt getekend. 0,0 komt overeen met het eerste hoekpunt in het pad en 1,0 met het laatste hoekpunt; Met tussenliggende waarden wordt de afstand uitgedrukt langs het pad tussen het eerste en laatste hoekpunt.

Eigenschappen

Laagkenmerk. Genegeerd als de laag niet is opgenomen textPs= en textPath= opdrachten.

startPos moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 0 en kleiner dan 1,0. endPos moet groter zijn dan startPos en kleiner dan of gelijk aan 1,0 bij toepassing op een open pad of kleiner dan of gelijk aan ( startPos + 1,0) bij toepassing op een gesloten pad.

Standaard

pathAttr=norm,0,1

Zie ook

textPath= , textPs=

Op deze pagina