masker

Laatste update: 2023-08-22
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Afbeeldingsmasker. Hiermee geeft u een aparte maskerafbeelding op die als een niet-gekoppeld masker moet worden gebruikt.

mask= *object*|{[is|ir]'{' *nestedRequest*'}'}

object

Afbeeldingsobject dat moet worden gebruikt als afbeeldings- of laagmasker.

nestedRequest

Geneste beeldservers, afbeeldingen renderen of externe verzoeken.

object Dit kan een catalogusitem of een afbeeldings-/SVG-bestand zijn. Kan worden opgegeven voor afbeeldingslagen en effen kleurlagen.

Indien object wordt omgezet in een afbeeldingscatalogusitem, catalog::MaskPath wordt gebruikt, of catalog::MaskPath is niet gedefinieerd, dan catalog::Path wordt gebruikt. Indien object wordt niet omgezet in een item in een catalogus. Het wordt dan geïnterpreteerd als een bestandspad.

Als de bronafbeelding een alfakanaal heeft, wordt deze altijd gebruikt. Anders wordt de afbeelding, indien nodig, omgezet in grijswaarden voordat deze als laagmasker wordt gebruikt.

Als een masker is gekoppeld aan een effen kleurlaag, kan het worden uitgesneden en geschaald met dezelfde regels die ook worden gebruikt voor afbeeldingen in afbeeldingslagen. size=, scale=, of res= kan worden gebruikt om het masker te schalen.

Laagmaskers kunnen ook worden opgegeven in de vorm van een nestedRequest. Geneste of ingesloten aanvragen worden ingesloten door accolades. Een ingesloten aanvraag voor Beeldbewerking vooraf bevestigen met is en een ingesloten aanvraag voor het renderen van afbeeldingen met ir. Een verzoek aan een buitenlandse server wordt verondersteld als geen prefix wordt gespecificeerd. Zie Nesten en insluiten aanvragen voor meer informatie.

Eigenschappen

Kenmerk afbeelding of laag. Is van toepassing op laag 0 als layer=comp. Genegeerd door effectlagen.

object mag niet worden omgezet in een catalogusrecord die een src= of mask= opdracht in catalog::Modifier.

De is en ir voorvoegsels zijn niet hoofdlettergevoelig.

Standaard

Indien mask= niet expliciet wordt opgegeven en als de laagafbeelding aan een catalogusitem is gekoppeld, catalog::MaskPath wordt gebruikt. Anders wordt het alfakanaal van de laagafbeelding gebruikt, indien aanwezig. Als er geen alfakanaal is, heeft de laag geen masker en wordt de laagrechthoek volledig dekkend weergegeven.

Voorbeeld

Gebruik verschillende afzonderlijke maskers om verschillende gebieden van een afbeelding te vullen met kleur. De ingekleurde, gemaskerde gebieden worden in lagen boven op de oorspronkelijke, ongewijzigde afbeelding geplaatst:

http://server/myRootId/myImageId?wid=500& layer=1&src=myImageId&mask=myMask1&op_colorize=200,0,0& layer=2&src=myImageId&mask=myMask2&op_colorize=0,200,0& layer=3&src=myImageId&mask=myMask3&op_colorize=0,0,200

Zie ook

maskUse= , catalogus::MaskPath, object , Nesten en insluiten aanvragen

Op deze pagina