landinstelling

Landinstellings-id voor vertaling. Geeft de landinstellings-id voor de aanvraag op.

locale=[ *locId*]

locId

Landinstelling-id (tekenreeks).

Gebruikend deze identiteitskaart en de regels die met worden gespecificeerd attribute::LocaleMap en attribute::LocaleStrMap, Image Serving past optionele vertaling van catalogus-id en lokalisatie van tekenreeksen toe.

Eigenschappen

Verzoek, opdracht. Is op het volledige verzoek van toepassing, met inbegrip van genestelde/ingebedde verzoeken, ongeacht waar het wordt gespecificeerd. locId mag alleen afdrukbare ASCII-tekens bevatten. Genegeerd als er geen lokalisatiekaarten zijn gedefinieerd in de hoofdcatalogus van deze aanvraag. Er wordt een fout geretourneerd als deze leeg of ongeldig is locId is opgegeven en er is geen standaardregel gedefinieerd in attribute::DefaultLocale.

Standaard

attribute::DefaultLocale wordt gebruikt wanneer locale= niet is opgegeven.

Zie ook

kenmerk::DefaultLocale , kenmerk:LocaleMap, kenmerk:LocaleStrMap, Localisatie-ondersteuning

Op deze pagina