laag

Selecteer Laag. Selecteert een laag en begint een nieuw segment van de laagdefinitie in de bevelopeenvolging.

layer= *n*|comp[, *name*]

layer= *name*

n

Aantal te selecteren laag (0 of groter int).

samenstellen

Selecteer de samengestelde afbeelding.

name

Laagnaam.

Alle opdrachten in het laagsegment worden toegepast op de opgegeven laag. Een laagsegment wordt beëindigd door de volgende layer= of effect= of het einde van de aanvraag.

Opgeven layer=comp om de samengestelde afbeelding te selecteren (of weergave voor sommige opdrachten).

Met het laagnummer wordt de z-volgorde voor de laag opgegeven. De lagen met een hoger nummer worden boven op de lagen met een lager nummer geplaatst.

Laagnummers hoeven niet opeenvolgend te zijn. Laag 0 wordt vereist.

Een naam kan aan een laag met worden toegewezen layer= *n*, *name* opdrachtvariant. Wanneer een benoemde laag is gedefinieerd, kan ernaar worden verwezen layer= *name*, zonder dat u het laagnummer hoeft te kennen. Meerdere namen kunnen aan dezelfde laag worden toegewezen, waarbij meerdere layer= *n*, *name* opdrachten.

OPMERKING

Laag 0 bepaalt de algemene grootte van het samengestelde canvas. Alle delen van lagen die buiten de grenzen van laag 0 vallen worden afgesneden wanneer de samenstelling wordt gebouwd.

Eigenschappen

Laag, opdracht. Verwijzingen naar vervangingsvariabelen worden niet ondersteund in layer=.

comp is niet toegestaan als een name tekenreeks. Er wordt een fout geretourneerd als dezelfde name wordt toegewezen aan meer dan één laag of als naar een laag wordt verwezen door name die niet eerder is gedefinieerd.

Standaard

layer=comp. Veel opdrachten en kenmerken zijn van toepassing op laag 0 als layer=comp.

Speciale gevallen

  • Als dezelfde naam aan meerdere lagen is toegewezen (bijvoorbeeld: layer=1,image&layer=2,image), treedt er een fout op.

  • Als dezelfde naam meerdere malen aan één laag is toegewezen (bijvoorbeeld: layer=1,image&layer=1,image), wordt het bereik op de gebruikelijke wijze ingesteld, zonder fouten.

  • Meerdere namen voor dezelfde laag worden ondersteund.

    U kunt een van de namen gebruiken om naar de laag te verwijzen (bijvoorbeeld: layer=1,image&layer=1,picture).

  • Als een naam waarnaar wordt verwezen nooit wordt toegewezen aan een laagnummer (bijvoorbeeld: layer=1,image&layer=picture), treedt er een fout op.

  • Vervangende variabelen worden niet ondersteund in laagmodifiers (bijvoorbeeld: layer=$image$).

    Dit geldt voor alle permutaties, niet alleen voor laagnamen maar ook voor laagmodifiers in het algemeen.

  • Alle regels voor samenvoegen en overschrijven werken precies zo als wanneer in meerdere bronnen naar dezelfde laag wordt verwezen (aanvraag, catalogusrecords vóór of na wijziging, macro's, enz.).

Voorbeeld

Zie de voorbeelden in Sjablonen.

Op deze pagina