omdraaien

Laag omdraaien. Hiermee wordt de laag horizontaal, verticaal of beide gespiegeld na het toepassen van crop= en vóór rotate= en extend=.

flip=lr|ud|lrud

lr

Laag horizontaal spiegelen (links-rechts).

bedrieglijk

Laag verticaal spiegelen (omhoog-omlaag).

lrud

Draai zowel horizontaal als verticaal om.

Kan ook op tekstlagen worden toegepast.

Sommige opdrachten, waaronder extend=wordt impliciet toegepast op laag 0 in plaats van op de samengestelde laag wanneer layer=comp is geselecteerd. In dergelijke scenario's, worden alle bevelen die automatisch aan laag 0 worden toegewezen toegepast vóór de bevelen die van toepassing zijn op layer=comp. Wanneer layer=comp, extend= wordt toegepast vóór flip=.

OPMERKING

De gespiegelde laag wordt geplaatst op basis van het laaganker; verschillende spiegelwaarden resulteren in verschillende laagposities wanneer het anker zich niet in het midden van de laag bevindt.

Eigenschappen

Laag, opdracht. Is van toepassing op de huidige laag of op de samengestelde afbeelding als layer=comp. Genegeerd door effectlagen.

Standaard

Geen.

Zie ook

roteren= , anchor=

Op deze pagina