uitbreiden

Laag uitbreiden. Hiermee voegt u marges toe aan een laag of snijdt u de laagrechthoek bij.

extend= * *, * *, * *, *linksRechtsonder*

extendN= * *, * *, * *, *leftNtopNrightNbottomN*

links,boven,onder,rechts

Aantal pixels dat moet worden toegevoegd aan (of verwijderd uit, als de waarde negatief is) de linker-, boven-, rechter- en onderrand van de laagrect (int, int, int, int).

leftN,topN,bottomN,rightN

De hoeveelheid ruimte die aan de linker-, boven-, rechter- en onderrand van de laagrect moet worden toegevoegd (of uit deze rand moet worden verwijderd als de waarde negatief is), uitgedrukt als genormaliseerde hoeveelheden ten opzichte van de grootte van de oorspronkelijke laagrect (reëel, reëel, reëel).

extend= wordt toegepast op de laag ** nadat de afbeelding is uitgesneden ( crop=) en alle laagtransformaties, inclusief rotate=, zijn toegepast.

Het uitgebreide gebied wordt gevuld met bgColor= of blijft transparant als dit niet is opgegeven.

De argumentwaarden voor extendN= worden genormaliseerd met betrekking tot de grootte van de laagrect nadat laagtransformaties, met inbegrip van rotate= zijn toegepast.

Eigenschappen

Laagkenmerk. Is op laag 0 van toepassing als layer=comp. Genegeerd door effectlagen.

Standaard

extend=0,0,0,0, voor geen wijziging van de laagrechthoek.

Voorbeelden

Snijd een afbeelding uit en voeg vervolgens een rode rand van 5 pixels breed toe:

…&cropN=.2,.3,.8,.9&extend=5,5,5,5&bgColor=255,0,0&…

Schaal een afbeelding naar een breedte van 200 pixels en voeg titeltekst toe in een marge van 30 pixels boven de afbeelding.

De hoogte van de samengestelde afbeelding hangt af van de hoogte-breedteverhouding van de afbeelding.

http://server/myRootId/myImageId?size=200,0&extend=0,30,0,0&origin=0,0 layer=1&text=title-text&origin=0,0

Zie ook

crop= , color=, size=, origin=, clipPath=

Op deze pagina