effectMask

Laatste update: 2023-08-22
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Hiermee wordt de waarde van het kenmerk::ApplyEffectMask voor de aanvraag genegeerd.

effectMask is een global modifier. Deze wordt toegepast op alle effectlagen in de aanvraag.

Geldige waarden zijn 0 en 1. 0 betekent dat geen effectmasker wordt toegepast. 1 betekent effect maskeren toepassen. de standaardwaarde is 1.

Op deze pagina