cropPathE

Laatste update: 2023-08-22
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Hiermee kunt u uitsnijden naar het selectiekader van een ingesloten pad met een naam. Door deze uitsnijding wordt de grootte van de afbeelding gewijzigd.

cropPathE= *pathName**[, *pathName*]

pathName

Naam van pad dat is ingesloten in bronafbeelding van laag (alleen ASCII).

pathName Dit is de naam van een pad dat is ingesloten in de bronafbeelding van de laag. Het pad wordt zo nodig automatisch getransformeerd om relatieve uitlijning met de inhoud van de afbeelding te behouden. Indien meer dan één pathName wordt opgegeven, wordt de server één voor één uitgesneden op het selectiekader van elk pad. Alle pathName niet gevonden in de bronafbeelding wordt genegeerd.

Eigenschappen

Laagkenmerk. Is van toepassing op de huidige laag of op de samengestelde afbeelding als layer=comp. Genegeerd door effectlagen.

cropPathE= wordt genegeerd als er geen pad met de opgegeven naam is gevonden in de bronafbeelding van de laag of als de laagbron geen afbeelding is.

Standaard

Geen, voor geen extra uitsnijding van de laag.

Zie ook

uitsnijden, clipPathE

Op deze pagina