clipXPath

Omgekeerd pad voor laagclip. Hiermee geeft u een pad voor de uitsluitingsclip op voor de huidige laag. Alle delen van de laag die zich binnen het gebied bevinden dat wordt gedefinieerd door clipXPath=, worden transparant gerenderd.

clipXPath= *pathDefinition*

clipXPathE= *pathName**[, *pathName*]

pathDefinition

Padgegevens.

pathName

Naam van pad dat is ingesloten in bronafbeelding van laag (alleen ASCII).

Zie clipPath= voor aanvullende informatie, waaronder een beschrijving van *pathName* en *pathDefinition*.

Eigenschappen

Laagkenmerk. Is van toepassing op de huidige laag of op de samengestelde afbeelding als layer=comp. Genegeerd als clipPath= is niet opgegeven. Genegeerd door effectlagen.

Standaard

Geen.

Zie ook

clipPath=

Op deze pagina