blendMode

Laatste update: 2023-08-22
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Overvloeimodus. Hiermee geeft u het type overvloeiing op dat wordt gebruikt wanneer de laag wordt samengesteld. Hiermee simuleert u veelgebruikte overvloeimodi die beschikbaar zijn in Photoshop. Raadpleeg de documentatie bij Photoshop voor meer informatie.

blendMode=norm|dissolve|lighten|darken|mult|screen

Eigenschappen

Laagkenmerk. Genegeerd door layer=0 en layer=comp.

Standaard

blendMode=norm

Voorbeeld

…&size=200,200&bgColor=191,120,241&…

…&layer=1&src=myRootId/myImageId&opac=80&blendMode=dissolve&…

Zie ook

opac=

Op deze pagina