anker

Afbeeldingsanker. Definieert het ankerpunt van de rechthoek van de afbeelding, effen kleur of het tekstkader voordat transformaties worden toegepast (crop=, scale=, rotate=, flip=). Wordt ook gebruikt als rotatiecentrum voor rotate=.

anchor= *coord*

anchorN= *coordN*

coord

pixelverschuiving vanaf de linkerbovenhoek van de bronafbeelding (int, int)

coordN

genormaliseerde verschuiving van het midden van de bronafbeelding (reëel, reëel)

Het ankerpunt wordt getransformeerd met de afbeelding en wordt het oorsprongpunt van de laag (tenzij origin= wordt ook gespecificeerd, in welk geval anchor= wordt alleen gebruikt als rotatiecentrum voor rotate=).

anchorN=0,0 plaatst het afbeeldingsanker in het midden van de bronafbeelding. anchorN=-0.5,-0.5 of anchor=0,0 zich in de linkerbovenhoek bevindt, en anchorN=0.5,0.5 bevindt zich in de rechterbenedenhoek van de bronafbeelding.

Eigenschappen

Kenmerk bronafbeelding. Is van toepassing op de huidige laag of op laag 0 als layer=comp.

Standaard

Indien anchor= is niet opgegeven, catalogus::Anker wordt gebruikt. Indien catalog::Anchor niet is gedefinieerd, wordt het midden van de afbeeldingsrechthoek gebruikt (gelijk aan opgeven anchorN=0,0).

Tekstlagen die textPs= en lagen waarbij clipPath= kunnen verschillende standaardankers hebben.

Voorbeeld

Zie "Voorbeeld C" in Sjablonen.

Zie ook

catalogus::Anker , oorsprong=, roteren=, clipPath=, Tekstlagen

Op deze pagina