anker

Afbeeldingsanker. Definieert het ankerpunt van de rechthoek van de afbeelding, effen kleur of het tekstkader voordat transformaties worden toegepast (crop=, scale=, rotate=, flip=). Wordt ook gebruikt als rotatiecentrum voor rotate=.

anchor= *coord*

anchorN= *coordN*

coord

pixelverschuiving ten opzichte van de linkerbovenhoek van de bronafbeelding (int, int)

coordN

genormaliseerde verschuiving van het midden van de bronafbeelding (reëel, reëel)

Het ankerpunt wordt getransformeerd met de afbeelding en wordt het oorsprongpunt van de laag (tenzij origin= ook wordt opgegeven, in welk geval anchor= alleen wordt gebruikt als rotatiepunt voor rotate=).

anchorN=0,0 plaatst het afbeeldingsanker in het midden van de bronafbeelding. anchorN=-0.5,-0.5 of anchor=0,0 bevindt zich in de linkerbovenhoek en anchorN=0.5,0.5 bevindt zich in de rechterbenedenhoek van de bronafbeelding.

Eigenschappen

Kenmerk bronafbeelding. Wordt toegepast op de huidige laag of op laag 0 als layer=comp.

Standaard

Als anchor= niet is opgegeven, wordt catalog::Anker gebruikt. Als catalog::Anchor niet is gedefinieerd, wordt het midden van de afbeeldingsrechthoek gebruikt (hetzelfde als het opgeven van anchorN=0,0).

Tekstlagen met textPs= en lagen met clipPath= kunnen verschillende standaardankers hebben.

Voorbeeld

Zie "Voorbeeld C" in Sjablonen.

Zie ook

catalogus::Anker , oorsprong=, rotate=, clipPath=, Tekstlagen

Op deze pagina