align

Laatste update: 2023-08-22
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Afbeelding uitlijnen met weergave. Hiermee wordt de samengestelde afbeelding uitgelijnd (mogelijk na het schalen, als scl= ook is opgegeven) binnen de weergaverechthoek die wordt gedefinieerd door wid= en hei=.

align= *horiz*, *omkeren*

horiz

horizontale uitlijning (true, -1.0...1.0)

omkeren

verticale uitlijning (true, -1.0...1.0)

Opgeven align=-1,-1 als u de linkerbovenhoek van de samengestelde afbeelding wilt uitlijnen met de linkerbovenhoek van de weergave, geeft u align=1,1 Als u de onderkant, rechts van de afbeelding, wilt uitlijnen met de rechteronderkant van de weergave. Voor standaardverzoeken om afbeeldingen en miniaturen wordt elk gedeelte van de weergave dat niet wordt gedekt door samengestelde afbeeldingsgegevens, gevuld met bgc=.

Eigenschappen

Kenmerk weergeven. ( align= wordt ook gebruikt om de uitlijning te definiëren tussen een watermerkafbeelding en de samengestelde afbeelding waarop het watermerk wordt toegepast.) Ongeacht de huidige laaginstelling. Genegeerd als slechts één van wid= en hei= wordt opgegeven en wanneer fit=constrain of fit=stretch.

Standaard

align=0,0, waarmee de afbeelding in het midden van de weergaverechthoek wordt geplaatst.

Voorbeeld

De volgende aanvraag is geschikt myImage in een weergaverechthoek van 200 x 200 pixels.

http://server/myRootId/myImageId?wid=200&hei=200&align=0,-1

Indien myImage is precies vierkant, vult het de volledige meningsrechthoek. Indien myImage heeft een staande hoogte-breedteverhouding, wordt het geschaald tot 200 pixels hoog en wordt horizontaal gecentreerd in de weergave. Indien myImage heeft een liggende hoogte-breedteverhouding, wordt deze geschaald tot 200 pixels breed en wordt uitgelijnd op de bovenrand van de weergave. In alle gevallen is de geretourneerde afbeelding precies 200 x 200 pixels groot; elke ruimte die niet door de geschaalde afbeelding wordt bedekt myImage is gevuld met attribute::BkgColor (specificeer bgc= om de achtergrondkleur dynamisch te controleren).

Zie ook

wid= , hei=, fit=, bgc=, Watermerken

Op deze pagina