Substitutievariabelen

Vervangende variabele wordt gebruikt om waarden van het verzoekURL naar FXG malplaatjes over te brengen die op de server worden opgeslagen.

$ * *= *varvalue*

var

Naam variabele.

value

Waarde waarop de variabele moet worden ingesteld (tekenreeks).

  • Variabelendefinities en -verwijzingen kunnen voorkomen in het querygedeelte van de aanvraag-URL.
  • Variabelen worden gedefinieerd als hierboven, vergelijkbaar met andere IS-opdrachten; de regelafstand '$' geeft de opdracht aan als een variabele definitie.
  • De variabelenaam *var* is hoofdlettergevoelig en kan bestaan uit een willekeurige combinatie van letters, cijfers, '-' en '_'.
  • Belangrijke waarde moet URL-gecodeerd zijn met één controle voor veilige HTTP-verzending.

Op deze pagina