mediaMargin

Mediamarge instellen. Hiermee stelt u de mediamarge in die is ingesteld in het PDF-bestand.

mediaMargin=[ *top*[, *left*= *top*[, *bottom*= *top*[, *right*= *left*]]]] in punten

Standaard wordt mediaMargin ingesteld op de volledige grootte van het document dat wordt gedefinieerd door viewWidth en viewHeight. De waarden left, bottom en right worden standaard ingesteld op de waarde top als deze niet is opgegeven.

Op deze pagina