convertTextToOutlines

Tekst in een PDF-bestand converteren naar contouren.

convertTextToOutlines

0|1

Met de URL-opdracht convertTextToOutlines=1 kunt u alle tekst in een PDF-bestand wijzigen in padomtrekken.

Wanneer een effect wordt toegepast op tekst in een PDF-bestand, zoals tekst converteren naar contouren, wordt de uiteindelijke gerenderde afbeelding verkleind of 'afgevlakt'.

Op deze pagina