convertTextToOutlines

Tekst in een PDF-bestand omzetten in contouren.

convertTextToOutlines

0|1

De opdracht URL gebruiken convertTextToOutlines=1 om alle tekst in een PDF-bestand te wijzigen in padomtrekken.

Wanneer een effect wordt toegepast op tekst in een PDF-bestand, zoals tekst omzetten in contouren, wordt de uiteindelijke gerenderde afbeelding verkleind of 'afgevlakt'.

Op deze pagina