bleekmarge

Afloopmarge instellen. Hiermee stelt u de afloopmarge in die in het PDF-bestand is ingesteld.

bleedMargin=[ *top*[, *left*= *top*[, *bottom*= *top*[, *right*= *left*]]]] in punten

Standaard wordt bleedMargin ingesteld op de volledige grootte van het document dat wordt gedefinieerd door viewWidth en viewHeight. De waarden left, bottom en right worden standaard ingesteld op de waarde top als deze niet is opgegeven.

Op deze pagina