setVal

Laatste update: 2023-09-01
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Stel de tekstknooppuntwaarde in voor s7:elementID.

setVal.elementID= *value*

Als een FXG-knoopelement een s7:elementID gedefinieerd, kan de tekstwaarde voor dat knooppunt worden gemanipuleerd.

Voorbeeld

Stel een s7:elementID="paragraph1" kenmerk is gedefinieerd voor een TextGraphic en is het volgende geldig:

&setVal.paragraph=Hello

In dit voorbeeld wordt de tekstwaarde voor het alineaknooppunt ingesteld op "Hello".

Op deze pagina