setVal

Stel de tekstknooppuntwaarde in voor s7:elementID.

setVal.elementID= *value*

Als voor een FXG-knooppuntelement een s7:elementID is gedefinieerd, kan de tekstwaarde voor dat knooppunt worden gemanipuleerd.

Voorbeeld

Stel dat een s7:elementID="paragraph1"-kenmerk is gedefinieerd voor een TextGraphic-knooppunt, dan is het volgende geldig:

&setVal.paragraph=Hello

In dit voorbeeld wordt de tekstwaarde voor het alineaknooppunt ingesteld op "Hello".

Op deze pagina