setAttr

Laatste update: 2023-09-01
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Plaats om het even welk attribuut voor bepaalde s7:elementID.

setAttr.elementID={ *attributeName*= *attributeValue*, *attributeName*= *AttributeValue*…}

Als een FXG-knoopelement een s7:elementID gedefinieerd, kunt u de kenmerken voor dat knooppunt manipuleren. U kunt zoveel kenmerk-/waardeparen instellen als u wilt. De attributen te hoeven niet reeds in FXG worden bepaald maar het moet voor het knoopelement geldig zijn. Alle waarden tussen {} moet worden afgeschaft.

Voorbeeld

Stel een s7:elementID="Group1" kenmerk is gedefinieerd voor een BitmapGraphic node, dan is het volgende geldig:

&setAttr.Group1={x=250%26y=170%26rotation=90%26scaleX=1%26scaleY=0.5}

In dit voorbeeld wordt het x, y, rotation, scaleX, en scaleY voor de BitmapGraphic en overschrijft bestaande waarden.

Op deze pagina