setAttr

Plaats om het even welk attribuut voor bepaalde s7:elementID.

setAttr.elementID={ *attributeName*= *attributeValue*, *attributeName*= *AttributeValue*…}

Als voor een FXG-knooppuntelement een s7:elementID is gedefinieerd, kunt u de kenmerken voor dat knooppunt manipuleren. U kunt zoveel kenmerk-/waardeparen instellen als u wilt. De attributen te hoeven niet reeds in FXG worden bepaald maar het moet voor het knoopelement geldig zijn. Alle waarden tussen {} moeten worden overgeslagen.

Voorbeeld

Stel dat een s7:elementID="Group1"-kenmerk is gedefinieerd voor een BitmapGraphic-knooppunt, dan is het volgende geldig:

&setAttr.Group1={x=250%26y=170%26rotation=90%26scaleX=1%26scaleY=0.5}

In dit voorbeeld worden de x, y, rotation, scaleX en scaleY voor BitmapGraphic ingesteld en worden bestaande waarden genegeerd.

Op deze pagina