appendElement

XML toevoegen aan een s7:elementID.

appendElement.elementID=<XML>

Als voor een FXG-knooppuntelement een s7:elementID is gedefinieerd, wordt de waarde <XML> toegevoegd als een onderliggend element. De <XML> moet worden gecodeerd.

Voorbeeld

Veronderstel een s7:elementID="group1" attribuut voor een knoop van de Groep dan het volgende geldig is wordt bepaald:

&appendElement.group1=<TextGraphic+fontFamily%3D"DefaultFont"+fontSize%3D"50"+x%3D"20"+y%3D"500" ><content><p><span>New+Text+Graphic+Tag+For+Demo<%2Fspan><%2Fp><%2Fcontent><%2FTextGraphic>

In dit voorbeeld wordt een onderliggende tekstafbeelding toegevoegd aan group1.

Op deze pagina