Cursief

Cursieve markering.

Geeft aan of het lettertypebestand waarnaar wordt verwezen door deze lettertypetoewijzingsrecord moet worden gebruikt op verzoek van de RTF-opdracht italics ( \i).

Eigenschappen

Markering. Optionele tertiaire indexsleutel voor de lettertypetoewijzing.

Standaard

0.

Zie ook

Op deze pagina