Cursief

Laatste update: 2023-05-22
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Cursieve markering.

Geeft aan of het lettertypebestand waarnaar wordt verwezen door deze lettertypetoewijzingsrecord moet worden gebruikt wanneer hierom wordt gevraagd door de cursief RTF ( \i).

Eigenschappen

Markering. Optionele tertiaire indexsleutel voor de lettertypetoewijzing.

Standaard

0.

Zie ook

Op deze pagina