FontPath

Pad lettertypebestand. Pad en naam voor het hoofdlettertypebestand, inclusief bestandsachtervoegsel.

Eigenschappen

Tekstreeks. Vereist. Moet een geldig bestandspad voor afbeeldingsserver hebben, absoluut of relatief ten opzichte van attribute::RootPath.

Standaard

Geen.

Zie ook

kenmerk::RootPath

Op deze pagina